Topkwaliteit circulaire akoestische producten

Fotopanelen, boxen en wanden van Vezzino

Vezzino ontwerpt en produceert wanden en panelen, waarin de vele voordelen van de traditionele zogeheten ‘picturebox’ behouden blijven.

Meer informatie over hun Picture box Ssssst! vind je op onze pagina over Vezzino.

Toepassing wandpanelen

100% circulaire akoestische wandpanelen met i-felt van i-did

I-did is een sociale onderneming met een eigen viltfabriek en atelier in Den Haag en een atelier in Utrecht. Daar bieden ze mensen die langere tijd werkloos zijn geweest, een springplank naar duurzame participatie in de maatschappij. Met het door hen gemaakte circulaire vilt produceert I-did akoestische wandpanelen en baffles voor ontwerpers, projectinrichters. Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten waar akoestiek belangrijk is.

Meer informatie vind je op onze pagina over I-did.

Minder machinelawaai met akoestische baffles van Arton

Om hinderlijk geluid in machinefabrieken en andere industriële bedrijven te reduceren en medewerkers aan minder geluid bloot te stellen hebben ARTON en Cyclin de handen ineengeslagen en een akoestische baffle ontwikkeld. De baffle is opgebouwd rondom een 60mm dik Cyclin paneel dat een zeer hoge geluidabsorptiewaarde (αw=1) heeft, waardoor nagenoeg in alle frequentiebanden geluid geen kans geeft om door te gaan of terug te kaatsen.

Meer informatie vind je op onze pagina over Arton.

Ministerie van Buitenlandse Zaken/VROM – Den Haag

Bij de renovatie is specifiek aandacht geëist voor geluidsisolatie tussen ruimtes. Om optimale invulling te geven aan die technische eisen en aan de eisen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid heeft onze klant Schema Afbouw voor Cyclin gekozen.

Hoofdkantoor Rabobank – Utrecht

Bij deze verbouwing heeft de Rabobank hoge eisen gesteld aan de circulariteit van de gebruikte materialen, waardoor voor Cyclin als geluidsisolerend materiaal in de scheidingswanden is gekozen door afbouw-specialist Gepla, onder hoofdaannemer Heijmans.

Contact
T +31 (0)85 50 00 905
Ma t/m vrij 08.00-17.00u
M info@cyclin.nl